Kreatywność ma wiele definicji. W zależności, z perspektywy której dziedziny nauki staramy się ją opisać, przyjmuje…