W dobie pandemii rynek dóbr konsumenckich i usług stał się przedmiotem zmian, które niosą za…