O projekcie

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy nową platformę informacyjno-produktową dla wydawnictwa edukacyjnego wraz z brandingiem dla marki i serią druków akcydensowych.

Pogodzenie oczekiwań i potrzeb nauczycieli, rodziców i uczniów było największym wyzwaniem tego projektu. Serwis miał pozwalać na publikację treści, organizację e-konferencji, przeprowadzanie rekrutacji oraz definiowanie zakresów i poziomów dostępu dla różnych grup użytkowników. Wszystko to przy ok. 1 miliona odwiedzin miesięcznie, zintegrowane z już istniejącym systemem CRM klienta.

Rezultat

Przed rozpoczęciem prac przeprowadziliśmy wywiady pogłębione z nauczycielami oraz dokładną analizę UX istniejącej platformy. Planując nową architekturę serwisu, stworzyliśmy 33 mockupy, by zoptymalizować każdą ze ścieżek użytkownika. Dzięki temu gotowy projekt jest nie tylko nowoczesny i funkcjonalny, ale także wychodzi naprzeciw zróżnicowanym grupom odbiorców.

Strona interneta MAC - Apple iMac
Strona internetowa MAC - notebook
Strona internetowa MAC
Od początku aż do teraz zapewniamy klientowi wsparcie techniczne przy projekcie, pomagając utrzymać ciągłość działania i szybkość reakcji serwerów. Krzysztof Kosman, IT Director
Strona internetowa MAC - MacBook Air
Strona internetowa MAC
Wizytówki MAC
Książeczka MAC

Spodobał Ci się ten projekt?

Wypełnij formularz i zobacz,
co możemy zrobić
dla Twojej firmy.